Faaliyet Alanlarımız

1. ŞİRKETLER HUKUKU

Şeremetli & Partners, özellikle yabancı müvekkillerin Türkiye pazarına girme sürecinde müzakerelerin başlangıcından gerekli işlemlerin sonuçlanmasına kadar gerekli tüm aşamalarda hukuki danışmanlık hizmeti sunar. Büromuz uluslararası müvekkillere yönelik olarak Türkiye’de şirket, şube veya irtibat bürosu kurulması, yönetimi ve yerel şirketler ile yapılan ortak girişim süreçlerinde deneyim sahibidir. Bu kapsamda, şirket ana sözleşmesinin hazırlanmasından, şirket içi karar alımı, sermaye artırımı, ana sözleşme değişiklikleri, ticaret sicili ve diğer resmi kuruluşlar nezdindeki işlemler de dahil olmak üzere, şirketin kuruluşundan feshi ve tasfiye sürecine kadar Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere tüm aşamalarda hukuki destek sağlar.

Öte yandan, büromuz birleşme ve devralma işlemlerinde ulusal ve uluslararası şirketlere hukuki destek verme hususunda deneyimlidir. Bu bağlamda, birleşme & devralma anlaşmalarına ilişkin tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi, ortaklık ve devir sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi sürecinde ve müvekkillerine söz konusu işlemlerdeki hukuki riskleri raporlamak (due diligence) hususunda önemli bilgi ve deneyime sahiptir.

2. SÖZLEŞMELER HUKUKU VE TİCARET HUKUKU

Büromuz, hukuki gelişmeleri takip ederek gerek gerçek kişi tacirlerin gerekse de şirketlerin faaliyet gösterdikleri alanlarda sektörel uygulama ve gelişmeler kapsamında ticari hayatın akışına ve ihtiyaçlarına uygun danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda ticari davaların takibi, ticari alacakların tahsili başta olmak üzere, ticari faaliyette öne çıkan her türlü hukuki sorunda çözüm bulmaya çalışmaktadır.

Bunun yanı sıra Büromuz, farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıdaki yerli ve yabancı müvekkillere alım ve satım, joint venture, acenta, tek satıcılık, distribütörlük, hizmet, lisans, pazarlama, hizmet/mal tedarik sözleşmeleri, finansal kiralama, online satış/e-ticaret sözleşmeleri gibi her türlü ticari sözleşmelerin taraflarca müzakere edilip, imzaya sunulması aşamasına kadar gerekli düzenleme ve denetim hizmetlerini sunmaktadır.

3. YABANCILAR HUKUKU

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de her nevi ortaklık kurması başta olmak üzere, yabancıların Türkiye’deki mirasçılık haklarının takibi, çalışma izinlerinin alınması, oturma izni prosedürlerinin takip edilmesi, Türk vatandaşlığına ilişkin başvuru ve takip işlemlerinin yapılması gibi yabancılık unsuru taşıyan her konuda hukuki danışmanlık hizmeti veren büromuz, müvekkillerimizin bu alana ilişkin tüm hukuki sorunlarına destek olmaya ve çözüm üretmeye hazırdır. Yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’de şirket kurması, yabancı mahkeme kararlarına ilişkin tanıma ve tenfiz davaları, veraset ilamlarının/mirasçılık belgelerinin alınması, yabancıların gayrimenkul edinimi, oturma izin ve oturma izin uzatım başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması gibi birçok alanda çalışmaktayız.

4. GAYRİMENKUL HUKUKU

Şeremetli & Partners, Türk ve yabancı müvekkiller için gayrimenkullerin alım satımı, devri ve kiralanması gibi işlemlerde danışmanlık yapmasının yanında, şirketlerin inşaat projelerinde de hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Büromuz, Türkiye’de gayrimenkul projelerinden kaynaklanan her türlü ihtilafta müvekkillerini temsil etmektedir. Öte yandan yerli ve yabancı firmalarla birlikte çalışmış olan büromuz, bu alanda özellikle tapu işlemleri, gayrimenkul kiralama sözleşmeleri, alım-satım sözleşmeleri, yabancıların mülk edinmesi gibi konularda çalışmaktadırlar.

5. İŞ HUKUKU

Şeremetli & Partners iş sözleşmelerinin hazırlanması ve uygulanması, müvekkillerin arabulucular ve İş mahkemeleri nezdinde temsil edilmesi, şirketlerin günlük faaliyetlerinde iş hukukundan kaynaklanan sorunlarında müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Büromuz, şirketlerin insan kaynakları birimleri ile işbirliği çerçevesinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar tüm işlemlerin yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesi hususunda müvekkillerine destek vermektedir.

6. DAVA TAKİBİ & UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Farklı alanlarda dava deneyimi olan avukatlarımız, davalarında müvekkillerine en etkili hukuki çözümleri açık şekilde ifade etmeye özen göstermektedir. Büromuz, her türlü yargılama ve arabuluculuk yollarının ulusal boyutta takibi konusunda tecrübe sahibidir. Başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim ve mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi olmak üzere farklı hukuk dallarında dava takibi ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir. Büromuz, hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek hususlarda müvekkillerine çözüm önerileri sunmaktadır.

Bizi takip edin

Bizden haberdar olmak için aşağıdaki formu doldurunuz.

Bu site softworks ile hazırlanmıştır.